راه های انتقال و ذخیره اطلاعات

راه های انتقال و ذخیره اطلاعات با گذر زمان و پیشرفت تکنولوژی تغییرات بزرگی داشته و از فلاپی دیسک ها با حجم اندک به هارد دیسک های SSD و فضای ابری با ظرفیت های چندین برابری تبدیل شده است. امروزه  اطلاعات…