اسکن مدارک با گوشی توسط CamScanner

امروزه برای اسکن مدارک در مواقع ضروری دوربین گوشی های هوشمند گزینه مناسبی می باشد که بخوبی می تواند نیاز ما رفع کند ولی ایراد این روش کیفیت پایین عکسها می باشد ولی نرم افزار هایی وجود دارد که به…