رجیستری و اهمیت آن در ویندوز

در این مقاله می خواهیم، رجیستری و اهمیت آن در ویندوز را بررسی کنیم پس اجازه دهید کار با این سوال آغاز کنیم که رجیستری چیست ؟ رجیستری بانک اطلاعاتی جهت نگهداری تنظیمات ویندوز است که شامل اطلاعات و تنظیماتی…